Regler för bloggkommentarer

Riksdagsförvaltningen ansvarar för allt material som läggs ut på utvecklingsbloggen. Vi har därför valt att förhandsgranska de kommentarer som kommer in.

Om kommentaren exempelvis innehåller personangrepp, strider mot svensk lagstiftning eller inte alls berör arbetet med webbplatsen publiceras den inte. Detta kommer vi i så fall att meddela avsändaren. Vi publicerar inte heller länkar till annan webbplats än riksdagens.

På utvecklingsbloggen gäller god samtalston. Vi publicerar inte kommentarer som innehåller:

  • kränkande uppgifter
  • uppvigling
  • hets mot folkgrupp
  • barnpornografibrott
  • olaga våldsskildring eller
  • upphovsrättsintrång eller intrång i andra rättigheter som skyddas i 5 kap. upphovsrättslagen
  • marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet
  • uppgifter där någon utger sig för att vara någon annan person. 

All granskning och publicering sker under kontorstid.