Vad är utvecklingsbloggen?

På Riksdagsförvaltningens utvecklingsblogg kan du som är intresserad av riksdagens digitala utveckling följa arbetet och lämna synpunkter.

Syftet med bloggen är att skapa insyn i utvecklingen och att låta dig som besökare komma med synpunkter och förslag. På så sätt kan tjänster och funktionalitet säkras både på kort och på längre sikt.

Utvecklingsbloggen utgör ett av flera led i en kontinuerlig användarcentrerad utveckling med tester och användarstudier. I detta arbete tar Riksdagsförvaltningen hänsyn till många olika grupper av användare. Kommentarer och synpunkter som kommer in via utvecklingsbloggen måste därför ses som en del av en helhet.

På utvecklingsbloggen berättar webbredaktionen om vad som är på gång. Vi följer också upp och svarar på synpunkter och kommentarer. Välkommen att vara med!

Varför publiceras inte mina kommentarer direkt?
Riksdagsförvaltningen ansvarar för allt material som publiceras på utvecklingsbloggen. Vi har därför valt att förhandsgranska de kommentarer som kommer in. Om kommentaren exempelvis innehåller personangrepp, strider mot svensk lagstiftning, eller inte alls berör arbetet med webbplatsen publiceras den inte. Detta kommer vi i så fall att meddela avsändaren.
Regler för bloggkommentarer

All granskning och publicering sker under kontorstid.

Hur behandlas mina synpunkter?
Alla kommentarer som kommer in via utvecklingsbloggen är att betrakta som allmän handling. Medier och privatpersoner kan därför begära att få ta del av dem. Du kan däremot välja att vara anonym när du skickar in dina synpunkter.

Ansvarig för Utvecklingsbloggen
Anders Hagquist, kommunikationschef
Telefon: 020-349 000
E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se