Kategoriarkiv: Funktionalitet

Riksdagen.se har fått nya funktioner

Startsidan på riksdagens webbplats har delvis gjorts om, sökfunktionen har förbättrats och prenumerationsmöjligheterna blivit fler. Det är några av de förändringar som gjorts under veckan. Förbättringarna är det första steget i utvecklingen av riksdagen.se. Startsidan har gjorts om för att det tydligare ska gå att se vad som händer i riksdagen just nu. Webb-tv-modulen syns överst på startsidan bara när en direktsändning pågår. När det inte är direktsändning får i stället aktuelltnotiserna mer framträdande plats. Informationen om hur man kan prenumerera på olika typer av utskick från riksdagen har också … Läs mer

Lämna en kommentar 2 kommentarer Kategori: Design, Funktionalitet, Sök

Nu startar utvecklingen av riksdagen.se

Nu startar ett omfattande arbete för att utveckla riksdagen.se. Arbetet ska pågå i ett år och kommer bland annat att resultera i nya prenumerationstjänster, en förbättrad sökfunktion och att webbplatsen anpassas till mobila enheter. Det är dags att förnya och modernisera konceptet och den tekniska plattformen på riksdagen.se. Webbplatsen ska också bli mer levande och få mer nyhetskänsla, bland annat genom fler redaktionella texter. Innehåll kommer att struktureras om och anpassas för att riksdagen.se ska upplevas som mer relevant för webbplatsens målgrupper, där allmänheten är den viktigaste gruppen. Stora insatser … Läs mer

Lämna en kommentar Lämna en kommentar Kategori: Design, Funktionalitet, Koncept och pedagogik, Sök, Webb-tv

Förstudie tar fram förslag till utveckling av riksdagen.se

Det ska bli lättare att följa och bevaka riksdagens arbete och att hitta information på riksdagens webbplats. Informationen om riksdagen och riksdagens arbete ska också presenteras på ett bättre sätt. Just nu pågår en förstudie som ska ta fram förslag till utveckling. Arbetet är kopplat till riksdagsstyrelsens förslag om att sluta ge ut tidningen Riksdag & Departement. Målen med arbetet är att: det ska bli enklare att följa, bevaka och dela med sig av riksdagens arbete och beslut samt bli lättare att förstå var ett ärende befinner sig i beslutsprocessen. … Läs mer

Lämna en kommentar 1 kommentar Kategori: Funktionalitet, Sök, Webb-tv

Nya förbättringar på riksdagen.se

Under fredagen har justeringar och rättningar gjorts på riksdagen.se. Syftet är bland annat att göra webbplatsen snabbare och att det ska gå enklare att öppna stora dokument. I de tekniska miljöerna har en rad justeringar gjorts för att förbättra webbplatsens prestanda. Bland annat ska startsidan nu gå snabbare att komma in på. Webb-tv-spelaren på startsidan har fått ett förbättrat gränssnitt och spelaren har försetts med en tydligare spela-knapp. Omfattande dokument har ibland varit svåra att öppna. Även här har förbättringar gjorts, genom att stora dokument som till exempel regeringens budgetproposition … Läs mer

Lämna en kommentar 3 kommentarer Kategori: Design, Funktionalitet, Webb-tv

Första steget mot webb-tv i mobilen

I veckan har riksdagens webbplats uppdaterats med nya funktioner och nytt innehåll. Direktsänd webb-tv i mobilen finns nu som en första betaversion. Rättningar och justeringar av mindre fel har också gjorts. Du kan nu se alla riksdagens direktsändningar i din mobil och pekplatta. Ett större arbete med att anpassa riksdagens webb-tv till mobila enheter har inletts och det första steget är nu tillgängligt som en betaversion. Arbetet görs stegvis och kommer att pågå under hela hösten och vintern.  Till en början går det endast att se direktsändningarna via mobilen, men … Läs mer

Lämna en kommentar Lämna en kommentar Kategori: Funktionalitet, Webb-tv

Flera språk på webbplatsen

Vid sidan om innehåll på svenska, engelska, lättläst och teckenspråk har riksdagen.se sedan lång tid tillbaka haft begränsad information på ett tjugotal andra språk och språkvarieteter. Inom kort blir det åter möjligt att presentera riksdagen och demokratin på alla dessa språk. Utgångspunkten har hela tiden varit att språken har en självklar plats på webbplatsen. Det krävdes dock ytterligare tekniska åtgärder för att vissa av språken skulle visas korrekt, något som nu är åtgärdat. Urvalet av språken är gjort utifrån samma utgångspunkter som tidigare, och information på samtliga språk kommer inom … Läs mer

Lämna en kommentar Lämna en kommentar Kategori: Funktionalitet, Koncept och pedagogik, Webb-tv

Produktionssättning av justeringar och rättningar

Den 4 april gjordes ytterligare justeringar och tillägg på nya riksdagen.se. En del förändringar rör utveckling av våra interna system som möjliggör ett effektivare arbete. Andra förändringar syns också för våra externa användare. Dessa är i korthet: Frågor och anmälningar syns nu på startsidan. Syftet är att visa ytterligare en viktig del av riksdagens uppgifter – att kontrollera regeringen. Där finns nu de senaste interpellationerna, skriftliga frågorna, svaren på skriftliga frågor samt KU-anmälningar. Det framgår också vilken ledamot som ställt frågan eller interpellationen och till vilken minister, liksom vilken ledamot … Läs mer

Lämna en kommentar 2 kommentarer Kategori: Funktionalitet, Koncept och pedagogik, Övrigt, Webb-tv

Svar på synpunkter om gamla länkar som inte fungerar

Vi har fått in flera synpunkter på att länkar som gick till sidor på den tidigare webbplatsen inte fungerar. En stor del av länkarna till riksdagen.se går till enskilda dokument och ledamöter som utgör en mycket stor mängd sidor på webbplatsen. Vi arbetar nu med en teknisk lösning för att dirigera om gamla länkar till dokumenten och ledamöterna. Den hoppas vi kunna produktionssätta inom kort. Det är inte praktiskt att publicera en komplett översättningstabell med alla gamla länkar på grund av den stora mängd sidor det handlar om. Däremot har … Läs mer

Lämna en kommentar 6 kommentarer Kategori: Funktionalitet, Sök

Riksdagen.se har uppdaterats

Under veckan har justeringar och tillägg gjorts på flera delar av webbplatsen. De största förändringarna gäller länkadressen till ledamotens sida, kalendern, webb-tv och sökfunktionen. Ett urval av förändringar presenteras nedan: Ledamotens sida Ledamotens sida ändrar uppbyggnad av länkadress (URL). Genom denna förändring kommer ledamöter med samma namn inte kunna förväxlas. Om du länkar till en ledamots sida från till exempel din blogg måste du ändra länkadressen till sidan. Webb-tv Dela-funktionen i webb-tv-spelaren är färdigställd. Det går nu att dela och bädda in både hela debatter, anföranden eller en kortare del … Läs mer

Lämna en kommentar 2 kommentarer Kategori: Funktionalitet, Koncept och pedagogik, Sök, Webb-tv

Frågor & svar om ledamöternas villkor

Varför får ledamöterna arvode i stället för lön? Finns det närvarokrav i riksdagen? Vad är inkomstgaranti? Avdelningen Frågor & svar har nu utökats med ett antal nya områden som rör ledamöternas ekonomiska villkor. Syftet med de nya områdena inom Frågor & svar är en ökad tydlighet kring ledamöternas uppdrag, men också om gällande regler och tillämpning. Frågor & svar finns inom områdena ledamöternas arvoden ledamöternas inkomstgaranti ledamöternas närvaro och frånvaro ledamöternas pensioner ledamöternas tekniska utrustning ledamöternas tjänsteresor ledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen ledamöternas övernattningsbostäder. Sidorna kommer vid behov att uppdateras … Läs mer

Lämna en kommentar Lämna en kommentar Kategori: Funktionalitet, Koncept och pedagogik, Övrigt