Samlad information om kammarens omröstningar på riksdagen.se

Nu finns resultaten från kammarens omröstningar, voteringarna, samlade under en egen ingång på riksdagen.se. Där kan du se hur partierna och de enskilda ledamöterna har röstat.

Voteringsresultaten för varje enskilt ärende som riksdagen har röstat om finns sedan tidigare på ärendets sida, där alla dokument med koppling till ärendet finns samlade och där du kan se var ärendet befinner sig i beslutsprocessen. Nytt är att voteringsresultaten nu även finns samlade i en egen listning under Dokument & lagar. På så sätt kan du enkelt få en överblick över i vilka ärenden riksdagen har fattat beslut genom votering. Voteringarna finns från riksmötet 2002/03 och framåt.
Voteringar

Alla ärenden voteras inte
För att kammaren ska kunna rösta i en fråga måste det förutom utskottets förslag till riksdagsbeslut finnas minst ett motförslag, en så kallad reservation. Dessutom måste minst en av ledamöterna begära att riksdagen ska säga ja till motförslaget. Det kallas att yrka bifall till reservationen.

Utskottets förslag till beslut är ofta uppdelade i flera delförslag, så kallade förslagspunkter. Ledamöterna beslutar då om varje punkt skilt för sig. Det betyder att vissa punkter kan beslutas genom votering medan andra beslutas genom så kallad acklamation, det vill säga att kammaren är enig.

Ledamöterna kan votera dels om sakfrågan, dels om motivfrågan. Votering i sakfrågan betyder att man röstar ja eller nej till ett förslag. Votering i motivfrågan betyder att man röstar om motiveringen till varför man säger ja eller nej.

Enbart huvudvoteringar
I voteringsresultaten ingår alla omröstningar där rösterna har räknats, det vill säga där ledamöterna har röstat genom att trycka på knappar. Det är resultaten från huvudvoteringarna som visas.

Om det finns flera reservationer kan förberedande voteringar användas för att avgöra vilket förslag som ska ställas mot utskottets förslag. Förberedande voteringar hittar du i kammarens protokoll. Där står det också om kammaren har använt sig av någon annan metod vid omröstningen. Om två förslag får lika många röster kan till exempel beslutet fattas genom lottning.
Kammarens protokoll

Voteringarna som öppna data
Voteringsdata ingår sedan tidigare i riksdagens öppna data. Där kan du göra mer avancerade analyser och jämförelser av hur ledamöterna och partierna har röstat.
Riksdagens öppna data

Voteringsresultatet visar dels hur partierna har röstat, dels hur varje enskild ledamot har röstat. Ledamöterna kan välja mellan ”ja”, ”nej” och ”avstår”.

Det här inlägget postades i Koncept och pedagogik. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Samlad information om kammarens omröstningar på riksdagen.se

  1. Clas Ebler skriver:

    Hittar inte voteringarna från 2017?

  2. Kitty Wikström skriver:

    Hej. Var hittar man voteringar från 2001?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *