Årsarkiv: 2013

Öppna data efter ett års utveckling – arbetet fortsätter 2014

Arbetet med att vidareutveckla riksdagens öppna data har nu pågått i ett år. Bland annat har en ny webbplats lanserats och nya sätt att använda öppna data tillkommit. Vi fortsätter utvecklingsarbetet under 2014. Vidareutvecklingen av riksdagens öppna data startade våren 2013, efter den förstudie som gjordes i början av året. Riksdagens öppna data skulle bli enklare att använda, innehålla mer och tydligare information och gå att använda på fler sätt än tidigare. Arbetet skulle vara klart i god tid innan riksdagsvalet i september 2014. Under det senaste halvåret har riksdagens … Läs mer

Lämna en kommentar 4 kommentarer Kategori: Öppna data

Nytt dataset samlar uppgifter om vad ledamöterna sagt och gjort

Med hjälp av ett nytt dataset som nu finns tillgängligt i en testversion kan du ladda ned samlade uppgifter om vad ledamöterna har sagt och gjort i riksdagen sedan valet 2010. Vi får ofta önskemål från användare som vill kunna göra olika typer av sammanställningar, bland annat av ledamöternas arbete i riksdagen. Det nya datasetet gör det enklare att arbeta med den här typen av frågor. I Sagt och gjort finns uppgifter om ledamöternas anföranden, skriftliga frågor, interpellationer och motioner samlade. Här ingår bland annat det innehåll som finns under … Läs mer

Lämna en kommentar Lämna en kommentar Kategori: Öppna data

Nya rapporter gör det enklare att använda data om ledamöter

För dig som snabbt vill kunna arbeta med ledamotsdata direkt i webbläsaren finns nu två nya rapporter. Två av de mer avancerade sökformulären har också fått ett nytt utseende. Stabiliteten i riksdagens öppna data har också förbättrats genom det tekniska arbete som nyligen gjorts. Rapporter för enkel och snabb analys Rapporterna är till för dig som vill kunna göra enklare filtreringar och analyser av ledamotsdata utan att behöva använda andra program än din webbläsare. Rapporten Ledamöter 2010–2014 innehåller data om alla ledamöter som sitter eller har suttit i riksdagen sedan … Läs mer

Lämna en kommentar Lämna en kommentar Kategori: Öppna data

Förbättringar i rapporter och dataset

Under förra veckan gjordes en rad förbättringar i riksdagens öppna data. Utökade rapporter för voteringar och löpande uppdatering av dataset för dokument är några exempel. Förutom att dataseten för dokument nu uppdateras en gång per dygn har de även kompletterats med korta förklaringar av de olika dokumenttyperna. Dokument Tydligare rapporter och fler valmöjligheter Rapporterna för voteringar kan användas för att jämföra hur olika partier har röstat. I nuläget finns två rapporter, Jämför voteringar och Voteringslista. Jämför voteringar har nu fått stöd för att jämföra upp till åtta olika grupper, jämfört … Läs mer

Lämna en kommentar 5 kommentarer Kategori: Öppna data

Välj rätt format för dataset

Riksdagens öppna data består bland annat av dataset i en rad olika format. På webbplatsen finns nu grundinformation om hur du kan använda de olika formaten. Informationen kommer att utökas senare i höst. Dataset är samlingar med data som du kan ladda ned för att sedan själv bearbeta vidare. De kan användas för att ladda ned stora mängder data för en viss tidsperiod. I dagsläget finns dokument, ledamöterna, voteringar och anföranden som dataset. Dataset finns i dagsläget i följande format: HTML kan vara ett dokument eller en sammanställning och visas … Läs mer

Lämna en kommentar 4 kommentarer Kategori: Öppna data

Nya dataset för ledamotsdata och anföranden

Riksdagens öppna data har utökats med dataset för ledamotsdata och för ledamöternas tal i kammaren, anförandena. Även motionerna från allmänna motionstiden 2013 finns nu som dataset. Dataseten finns längst ned på sidan för respektive datatyp. Ledamotsdata från 1990 Information om ledamöterna finns från omkring 1990 och i begränsad omfattning från 1971. I data ingår grunduppgifter om ledamoten och uppgifter om ledamotens olika uppdrag, till exempel vilka utskott och delegationer ledamoten sitter eller har suttit i. Förutom riksdagsledamöterna finns även personer som har uppdrag med koppling till riksdagen med, till exempel ministrar och svenska … Läs mer

Lämna en kommentar Lämna en kommentar Kategori: Öppna data

Ny webbplats för riksdagens öppna data lanserad

Den nya webbplatsen för riksdagens öppna data har nu lanserats i en första version. Webbplatsen kommer under hösten att fyllas på med mer innehåll, men vi vill gärna redan nu veta vad du tycker. Webbplatsen har i dag det innehåll som fanns på den gamla webbplatsen, men med en tydligare struktur. En del nytt innehåll finns redan nu, och mer innehåll kommer att fyllas på stegvis under hösten 2013. Riksdagens öppna data Tre avdelningar Webbplatsen är indelad i tre avdelningar. Under Data finns alla tillgängliga data indelat efter typ. Ingångar … Läs mer

Lämna en kommentar 9 kommentarer Kategori: Öppna data

Riksdagens öppna data får ny webbplats

Som ett led i vidareutvecklingen kommer riksdagens öppna data inom kort att få en ny webbplats. I förbättringarna ingår bland annat en tydligare informationsstruktur, ökad användbarhet och mer stöd och vägledning för användarna. Enkel, inbjudande och inspirerande är några av ledorden i arbetet med den nya webbplatsen. Det innebär bland annat att webbplatsen ska uppfylla behoven hos alla målgrupperna, från den avancerade användaren som snabbt vill hitta data till den mer ovane som behöver vägledning till exempel i hur man kan ta fram statistik. Mer information om målgrupperna finns i … Läs mer

Lämna en kommentar 1 kommentar Kategori: Öppna data

Värdeförråd gör det lättare att tolka förkortningar i öppna data

Många av de termer och begrepp som används i riksdagens databehandling anges i form av koder eller förkortningar. För att göra det lättare för dig som är utvecklare att tolka dessa koder har öppna data utökats med så kallade värdeförråd. Testa gärna dem och kom med synpunkter! Värdeförråden finns nu tillgängliga i en första version som kommer att utökas under hösten 2013. Tanken är att du som bygger tjänster ska kunna programmera mot värdeförråden, till exempel för att kunna tolka och gruppera olika typer av debatter, dokument och organ. Värdeförråden … Läs mer

Lämna en kommentar 6 kommentarer Kategori: Öppna data

Nya dataset med voteringar

Riksdagens öppna data fortsätter att utvecklas. Nu finns ytterligare dataset med voteringar och  dokument klara att testa. Lämna dina synpunkter och önskemål här på bloggen!  Dataset är samlingar med strukturerad data som användarna kan ladda ner och bearbeta vidare. Genom att erbjuda färdiga dataset vill vi ge nya grupper av användare möjlighet att använda sig av riksdagens öppna data. Nya dataset med voteringar Nu finns data för alla voteringar tillgängliga för nedladdning i fem olika format: XML, JSON, HTML, SQL och CSV. Voteringar finns tillgängliga från riksmötet 2002/03. Uppdaterade dokumentsamlingar Dokumentsamlingarna har uppdaterats: … Läs mer

Lämna en kommentar 2 kommentarer Kategori: Öppna data