Månadsarkiv: januari 2012

Lättare att ta del av utskottens arbete med framtidsfrågor

Riksdagen har beslutat att mer strategiskt föra in forsknings- och framtidsfrågor i sitt arbete. På nya riksdagen.se presenteras arbetet med framtidsfrågor på ett tydligare sätt än tidigare, med en egen flik under varje utskott. Kontakten med forskarvärlden ska ge riksdagsledamöterna underlag för att fatta beslut. Riksdagens utskott kan till exempel låta utvärdera vilka konsekvenser ny teknik eller nya forskningsresultat har för samhället. För att få en överblick av forskningen inom ett visst område kan utskotten kan låta göra forskningsöversikter. Utskotten ordnar också öppna utfrågningar med forskare. På riksdagens nuvarande webbplats … Läs mer

Lämna en kommentar Lämna en kommentar Kategori: Koncept och pedagogik, Övrigt

Utskottens uppföljningsarbete

Utskotten ska enligt regeringsformen följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat. Nu finns utskottens sidor om uppföljningsarbetet på nya riksdagen.se. Tanken med uppföljningsarbetet är att det utskott som förberett ett beslut senare ska utvärdera vad som blivit resultatet av beslutet. Det finns två typer av uppföljningar. I de fördjupade uppföljningarna väljer utskotten att mer ingående studera ett visst ämne. Det kan till exempel handla om ifall en viss lag har uppnått sitt syfte. Utskotten gör också ett löpande uppföljningsarbete. Där ingår bland annat behandlingen av regeringens förslag … Läs mer

Lämna en kommentar Lämna en kommentar Kategori: Övrigt